DOS příkazy – i tyto příkazy se můžou hodit při záchraně PC

MS-DOS_6.22_dir_screenshot-121216754482614

Ačkoliv se může zdá, že DOS už není potřeba, tak je to přesně naopak. Při záchraně PC hraje DOS velmi důležitou roli. Najdeme ho na záchraných médiích Microsoftu, ale také na záchraných flash discích, kde se jako jádro používá právě DOS. No a použití se váže na znalost nejen základních příkazů DOSu. Uvedeme si tu tedy všechny DOS příkazy.

# ADDUSERS Přidat nebo seznam uživatelů do / z CSV souboru
# ARP Address Resolution Protocol
# ASSOC Změna asociace přípon souborů
# Asociovat Jeden krok přidružení souboru
# AT Naplánovat příkaz ke spuštění na pozdější dobu
# ATTRIB Změna atributy souborů
# Bootcfg Upravit Windows boot nastavení
# Browstat Získejte domény, prohlížeče a PDC info
# CACLS Změna oprávnění k souborům
# CALL Zavolejte jednu šarži z jiného programu
# CD Změna Directory – přesunout na určité složky
# ZMĚNA Změna vlastnosti terminálu server session
# CHKDSK Check Disk – zkontrolovat a opravit disk problémy
# CHKNTFS Zkontrolujte systém souborů NTFS
# VOLBA Přijmout vstup z klávesnice do dávkového souboru
# CIPHER Šifrování a dešifrování souborů / složek
# Cleanmgr Automatické vyčištění dočasné soubory, Koš
# CLEARMEM Vymazat nevracení paměti
# CLIP Kopírovat stdin do schránky Windows.
# CLS Vyčistit obrazovku
# CLUSTER Windows Clustering
# CMD Začít novou CMD shell
# COLOR Změna barvy CMD okna
# COMP Porovnejte obsah dvou souborů nebo sad souborů
# COMPACT Komprimovat soubory nebo složky na rok NTFS partition
# COMPRESS Komprese jednotlivé soubory na rok NTFS partition
# CON2PRT Připojení nebo odpojení tiskárny
# CONVERT Převod FAT na NTFS.
# COPY Zkopírujte jeden nebo více souborů do jiného umístění
# Csvde Importovat nebo exportovat data služby Active Directory
# DATA Zobrazení nebo nastavení data
# Dcomcnfg DCOM Configuration Utility
# Defrag Defragmentace pevného disku
# DEL Odstranění jednoho nebo více souborů
# DELPROF Odstranit NT uživatelských profilů
# DELTREE Odstranění složky a všechny její podsložky
# DevCon Device Manager Command Line Utility
# DIR Zobrazit seznam souborů a složek
# DIRUSE Zobrazení využití disku
# DISKCOMP Porovnání obsahu dvou disket
# DISKCOPY Zkopírujte obsah jedné diskety na další
# DNSSTAT DNS Statistics
# DOSKEY Upravit příkazového řádku, vyvolání příkazů, a vytvářet makra
# Dsadd Přidat uživatele (počítač, skupinu ..) k aktivnímu seznamu
# Dsquery Seznam položek v aktivním adresáři
# Dsmod Upravit uživatele (počítač, skupinu ..) v aktivním adresáři
# ECHO Zobrazení zprávy na obrazovce
# Endlocal Konec lokalizace prostředí změn v dávkovém souboru
# VYMAZAT Odstranění jednoho nebo více souborů
# EXIT Ukončete CMD shell
# ZVĚTŠIT Rozbalit soubory
# EXTRACT Dekomprimovat soubory CAB
# FC Porovnat dva soubory
# FDISK Disk Format a oddíl
# HLEDAT Hledat textového řetězce v souboru
# FINDSTR Hledat řetězců v souborech
# PRO Několikrát Podmíněně provést příkaz
# FORFILES Dávkové zpracování více souborů
# FORMAT Formátování disku
# FREEDISK Zkontrolujte volné místo na disku (v bajtech)
# Fsutil Soubor a Volume utility
# FTP File Transfer Protocol
# Ftype Zobrazit nebo upravit typy souborů používané v rámci sdružení příponu souboru
# GLOBAL Zobrazit členství globálních skupin
# GOTO Přímo na programu dávky linky skočit na označené
# HELP Nápověda online
# HFNetChk Síť Security Hotfix Checker
# IF Podmíněně provést příkaz
# IFMEMBER Je aktuální uživatel v roce Workgroup NT
# IPCONFIG Konfigurace IP
# KILL Odebrat software z paměti
# LABEL Upravit disklabel
# LOCAL Zobrazit členství místních skupin
# LogEvent Napište text na diváka událostí NT.
# Odhlášení Uživatel odhlásit
# LOGTIME Přihlásit datum a čas v souboru
# MAPISEND Odeslat e-mail z příkazové řádky
# MEM Zobrazení využití paměti
# MD Vytvořit nové složky
# MODE Konfigurace systému zařízení
# VÍCE Výstup zobrazení, jeden obrazovkách
# Mountvol Správa přípojný bod svazku
# MOVE Přesuňte soubory z jedné složky do jiné
# MOVEUSER Přesun uživatele z jedné domény do druhé
# MSG Odeslat zprávu
# Msiexec Microsoft Instalační služba Windows Installer
# MSInfo Windows NT Diagnostika
# Mstsc Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
# Mung Najít a nahradit text v souboru (ů)
# MV Zkopírujte in-use soubory
# NET Řídit síť zdroje
# NETDOM Doména manažer
# Netsh Sada síť protokoly
# NETSVC Command-line služba Controller
# Nbtstat Zobrazení síťových statistik (NetBIOS nad protokolem TCP / IP)
# NETSTAT Zobrazení síťových statistik (TCP / IP)
# NYNÍ Zobrazuje aktuální datum a čas
# Nslookup Název serveru vyhledávání
# NTBackup Zálohování složky na pásku
# NTRIGHTS Upravit práva uživatelských účtů
# PATH Zobrazení nebo nastavení cestu pro vyhledávání spustitelných souborů
# Pathping Trace Route Plus sítě latence a ztráty paketů
# PAUSE Pozastavit zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu
# Trvalá Zobrazit oprávnění pro uživatele
# Perfmon Performance Monitor
# PING Otestujte připojení k síti
# Popd Obnovit předchozí hodnotu aktuálního adresáře, uložené pushd
# Portqry Zobrazení stavu portů a služeb
# TISK Tisk textového souboru
# PRNCNFG Displej, konfigurovat nebo přejmenovat tiskárnu
# PRNMNGR Přidání, smazání, seznam tiskáren nastavit výchozí tiskárnu
# Napovídat Změna příkazového řádku
# PsExec Spustit proces vzdáleně
# PsFile Zobrazit soubory otevřené na dálku
# PsGetSid Zobrazení SID počítače nebo uživatele
# PsInfo Seznam informací o systému
# PsKill Zabij procesů podle jména nebo ID procesu
# PsList Seznam Detailní informace o procesech
# PsLoggedOn Kdo přihlášeni (místně nebo prostřednictvím sdílení zdrojů)
# PsLogList Záznamy v protokolu událostí
# PsPasswd Změna hesla účtu
# PsService Zobrazit a kontrola
# PsShutdown Vypnutí nebo restart počítače
# PsSuspend Suspend procesy
# Pushd Uložit a potom změnit aktuální adresář
# QGREP Hledat soubor (y), pro vedení, které odpovídají zadanému vzoru.
# RASDIAL Správa služby RAS připojení
# RASPHONE Správa služby RAS připojení
# RECOVER Obnovit poškozený soubor z vadného disku.
# REG Přečtěte si, Set nebo Odstranit spisovna klíčů a hodnot
# REGEDIT Dovoz nebo vývoz spisovna Nastavení
# REGSVR32 Zaregistrovat nebo odregistrovat DLL
# QUEEN Změna Spisovna Oprávnění
# REM Rekordní komentáře (poznámky) v dávkovém souboru
# REN Přejmenujte soubor nebo soubory.
# VÝMĚNA Vyměňte nebo aktualizovat jeden soubor s jiným
# RD Smazat složku (y)
# Rdisk Vytvoření disku pro obnovení
# RMTSHARE Sdílet složku nebo tiskárnu
# Robocopy Robustní souborů a složek kopírování
# ROUTE Manipulovat routovací tabulky
# Runas Chcete-li spustit program pod jiným uživatelským účtem
# RUNDLL32 Spustit DLL příkaz (přidat / odebrat tiskové připojení)
# SC Service Control
# Schtasks Vytvořit nebo upravit Naplánované úlohy
# SCLIST Zobrazení NT služby
# SET Displej, nastavení, nebo odstranit proměnné prostředí
# SETLOCAL Začněte lokalizaci prostředí změn v dávkovém souboru
# SETX Nastavit proměnné prostředí Trvale
# SHARE Seznam nebo upravit sdílení souborů nebo tisk podíl
# SHIFT Shift pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru
# ZKRATKA Vytvoření zástupce Windows (. LNK souborů)
# SHOWGRPS Vypsat NT Workgroups uživatel spojené
# SHOWMBRS Seznam uživatelů, kteří mají členy pracovní skupiny
# Shutdown Vypnutí počítače
# SLEEP Počkejte x sekund
# PŘIPRAVUJEME Naplánovat příkaz ke spuštění v blízké budoucnosti
# SORT Řadit vstup
# START Datum samostatné okno pro spuštění příkazu nebo softwaru uvedeného
# SU Přepnout uživatele
# SubInACL Upravit oprávnění souborů a složek, vlastnictví a doména
# SUBST Přiřazení cestu s písmenem
# Systeminfo Seznam konfigurace systému
# Tasklist Seznam spuštěných aplikací a služeb
# TIME Zobrazení nebo nastavení systémového času
# TIMEOUT Zpoždění zpracování dávkového souboru
# HLAVA Nastavte titulek okna pro CMD.EXE zasedání
# TOUCH Změna souboru časová razítka
# Tracert Trace cestu ke vzdálenému hostiteli
# TREE Grafické zobrazení adresářové struktury
# TYP Zobrazit obsah textového souboru
# USRSTAT Uživatelská jména Seznam domén a poslední přihlášení
# VER Zobrazení informací o verzi
# VERIFY Ověřte, zda byly uloženy soubory
# VOL Zobrazení disklabel
# KDE Vyhledejte a zobrazit soubory v adresářovém stromě
# Whoami Výstupní proud uživatelské jméno a doména
# WINDIFF Porovnejte obsah dvou souborů nebo sad souborů
# Winmsd Windows System Diagnostics
# WINMSDP Systém Windows diagnostika II
# WMIC WMI Příkazy
# XCACLS Změna oprávnění k souborům
# XCOPY Kopírování souborů a složek

Sdílet článek na

Odeslat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>