Chlazení počítače pomocí Peltierova článku
Pro31

Chlazení počítače pomocí Peltierova článku

Peltierův článek Co to vůbec peltierův článek je? Termoelektrické články využívají Peltierova jevu, který je popisován jako vznik teplotního rozdílu ve spoji dvou různých kovů při průchodu proudu, způsobený pohybem volných nosičů náboje mezi rozdílnými hodnotami Fermiho hladin uvedených kovů. Teče-li proud z vnějšího zdroje daným spojem stejným jedním směrem, pak se spoj ochlazuje, při změně toku proudu směrem opačným se spoj ohřívá....

Celý článek