Instalace PiHole v docker na RPi4

navody 20. pro 2021

Instalace docker na Raspbian OS

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
 • curl -sSL https://get.docker.com | sh
 • sudo usermod -aG docker pi
 • sudo systemctl enable docker

Instalace docker-compose

 • sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev
 • sudo apt install python3-dev
 • sudo apt-get install -y python3 python3-pip
 • sudo pip3 install docker-compose

Instalace PiHole

 • Vytvoříme si docker compose soubor pro instalaci a uložíme jako docker-compose.yml
version: "3"

services:
 pihole:
  container_name: pihole
  image: pihole/pihole:latest
  ports:
   - "53:53/tcp"
   - "53:53/udp"
   - "67:67/udp"
   - "80:80/tcp"
   - "443:443/tcp"
  environment:
   TZ: 'Europe/Prague'
  volumes:
    - './etc-pihole/:/etc/pihole/'
    - './etc-dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/'
  dns:
   - 127.0.0.1
   - 1.1.1.1
  cap_add:
   - NET_ADMIN
  restart: unless-stopped
 • Spustíme vytváření containeru pomocí sudo docker-compose up -d
 • Připojíme se do nově vytvořeného kontejneru sudo docker exec -it pihole bash
 • Změníme heslo pihole -a -p
 • Pi-hole bude dostupné na IP serveru na portu 80

Pokud máme na RPI například UFW firewall, tak ještě musíme povolit porty 53, 67, 80 a 443.

Štítky

Výborně! Nyní jste odběrateli.
Výborně! Dokončete platbu pro plný přístup.
Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.
Úspěch! Váš účet je nyní plně aktivován, nyní máte přístup ke všemu obsahu!